Notícies

Els sobres de bombolles i els seus avantatges

Comptar amb la nostra empresa de missatgeria urgent a Barcelona de confiança és la millor manera d’estar segur que davant d’una urgència hi haurà un equip de professionals que podran fer arribar un document o un paquet al lloc de destinació desitjat. A l’hora de confiar determinats enviaments és tan important la rapidesa amb què aquests es facin com la seguretat de les condicions en què es transportin. Per assegurar-vos que aquest objecte o document viatjarà segur hi ha dues claus: la professionalitat de l’empresa que es contracti i com s’embali. Per això avui volem parlar dels sobre de bombolles.

Des de l’aparició dels sobre de bombolles s’han aconseguit una sèrie d’avantatges indiscutibles davant d’altres tipus d’embalatge tradicional. En primer lloc, els sobre de bombolles són més segurs davant dels danys que pogués patir el contingut que el sobre comú. Això és perquè la inclusió d’un material aïllant farà que allò es transporti estigui encoixinat davant de cops. En segon lloc, també seran més segurs quant a privadesa. Aquest tipus d’embolcall fa més complexe el que es pugui conèixer el contingut simplement palpant l’interior.

En segon lloc, presenta certs avantatges davant de les caixes de cartró tan utilitzades quan es requereixen una empresa de missatgeria urgent a Barcelona. L’elecció d’un sobre de bombolles permetrà enviar amb seguretat allò que es vulgui sense haver de fer servir un embalatge més gran i aparatós com pot ser una caixa de cartró.

Si heu de fer un enviament urgent, contacteu amb Barny Missatgers, les nostres dues dècades d’experiència són la nostra millor carta de presentació.