Notícies

Barny; més Digital, més Sostenible, més ECO.

Barny posa en funcionament l’albarà electrònic. Sabem que és un canvi important, però emprenem una nova manera de treballar; més còmoda, més automàtica i més respectuosa amb el medi ambient.

La finalitat és ser més digitals  i que es facin totes les gestions des del web; consultar albarans, fer seguiment dels serveis, fer proves de lliurament i descarregar les factures.

” Verde que te quiero verde “  impulsem el canvi i convertim-nos en ECO